Nachádzate sa tu

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Cena vrátane DPH Dátum zverejnenia zmluvy Dátum platnosti zmluvy
DZ-01/13 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu v zmluve 3.1.2014 4.1.2014
DZ-02/13 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu v zmluve 3.1.2014 4.1.2014
DZ-03/13 VÚB, a.s. Zmluva o používaní PK v zmluve 3.1.2014 4.1.2014
DZ-01/14 KONE, s.r.o. Zmluva o dielo - na servis dvíhacích zariadení 178,85 € / štvrťrok 28.1.2014 29.1.2014
DZ-02/14 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 28.1.2014 29.1.2014
DZ-03/14 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 28.1.2014 29.1.2014
DZ-04/14 E & S, združ. FO, Ing. Precáková Edita, Ing. Ďuríček Slavomil Obchodná zmluva v zmluve 28.2.2014 1.3.2014
DZ-05/14 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu v zmluve 28.2.2014 1.3.2014
DZ-06/14 SERVIS gastro s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 28.2.2014 1.3.2014
DZ-07/14 ADOS - Majzlíková, s.r.o. Dohoda o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti v dohode 14.3.2014 15.3.2014
DZ-08/14 Práčovňa JAMAJKA, Dagmar Kondrakiewiczová Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 14.3.2014 15.3.2014
DZ-09/14 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 31.3.2014 1.4.2014
DZ-10/14 SUBAKO SK s.r.o. Mandátna zmluva 166 € 31.3.2014 1.4.2014
DZ-11/14 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o dielo 83,65 € 31.3.2014 1.4.2014
DZ-12/14 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu v zmluve 31.3.2014 1.4.2014
DZ-13/14 TURVOD, a.s. Zmluva o určení platcu faktúr v zmluve 31.3.2014 1.4.2014
DZ-14/14 OTIS Výťahy, spol. s r.o. Zmluva o dielo 108 € / polrok 31.3.2014 1.4.2014
DZ-15/14 IReSoft, s.r.o. Licenčná zmluva v zmluve 1.4.2014 2.4.2014
DZ-16/14 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva v zmluve 23.4.2014 24.4.2014
DZ-17/14 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o zabezpečení vybraných činností z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v zmluve 23.4.2014 24.4.2014
DZ-18/14 GAYA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v sieti internet v zmluve 25.4.2014 26.4.2014
DZ-19/14 SSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v zmluve 20.5.2014 21.5.2014
DZ-20/14 DF Družstvo, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v zmluve 20.5.2014 21.5.2014
DZ-21/14 SSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v zmluve 29.5.2014 30.5.2014
DZ-22/14 Mesto Vrútky Zmluva o prevode správy 1841836,65 € 6.6.2014 7.6.2014
DZ-23/14 DF Družstvo, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v zmluve 20.6.2014 21.6.2014
DZ-24/14 SHM, s.r.o. Kúpna zmluva v zmluve 20.6.2014 21.6.2014
DZ-25/14 SERVIS gastro s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 30.6.2014 1.7.2014
DZ-26/14 ŠEVT, a.s. Kúpna zmluva v zmluve 14.7.2014 15.7.2014
DZ-27/14 JUMICOL, s.r.o. Zmluva na nákup tovaru v zmluve 14.7.2014 15.7.2014
DZ-28/14 DATACOM.EU s.r.o. Zmluva o dodávaní služieb 87,60 € / rok 19.8.2014 20.8.2014
DZ-29/14 Kooperativa poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 293,80 € / rok 20.11.2014 21.11.2014
DZ-30/14 ÚPSVaR Martin Zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania v zmluve 20.11.2014 21.11.2014
DZ-31/14 SPP, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu v dodatku 2.12.2014 3.12.2014
DZ-32/14 STOP LUP, s.r.o. Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení, záručného a pozáručného servisu - servisná zmluva 84 € 2.12.2014 3.12.2014
DZ-33/14 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb v dohode 15.12.2014 16.12.2014
DZ-34/14 Dalibor Holko Darovacia zmluva na nábytok 0 € 15.12.2014 16.12.2014
DZ-01/15 IReSoft, s.r.o. Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve v dodatku 16.2.2015 17.2.2015
DZ-02/15 PhDr. Ľubomíra Ilovská Darovacia zmluva 0 € 16.2.2015 17.2.2015
DZ-03/15 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o zabezpečení vybraných činností z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v zmluve 11.3.2015 12.3.2015
DZ-04/15 Práčovňa Jamajka, Dagmar Kondrakiewiczová Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 11.3.2015 12.3.2015
DZ-05/15 Mesto Vrútky Zmluva o prevode správy 63839,96 € 11.3.2015 12.3.2015
DZ-06/15 PAPERA s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 22.4.2015 23.4.2015
DZ-07/15 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v dodatku 22.4.2015 23.4.2015
DZ-08/15 Ľubica Podolcová - Ľubica Kúpna zmluva v zmluve 20.5.2015 21.5.2015
DZ-09/15 IReSoft, s.r.o. Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve v dodatku 20.5.2015 21.5.2015
DZ-10/15 JUMICOL, s.r.o. Zmluva na nákup tovaru v zmluve 20.5.2015 21.5.2015
DZ-11/15 SHM, s.r.o. Kúpna zmluva v zmluve 12.6.2015 13.6.2015
DZ-12/15 Ing. Anton Fedor FEDOREX Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v zmluve 2.7.2015 3.7.2015
DZ-13/15 SERVIS gastro s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 3.7.2015 1.7.2015
DZ-14/15 Miror, s.r.o. Zmluva o dielo 75 € 3.7.2015 4.7.2015
DZ-15/15 A2B, s.r.o. Servisná zmluva v zmluve 23.7.2015 24.7.2015
DZ-16/15 SPP, a.s. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu v dodatku 27.7.2015 28.7.2015
DZ-17/15 Seniorko - Občianske združenie Darovacia zmluva 0 € 11.9.2015 12.9.2015
DZ-18/15 Matúš Oboňa Darovacia zmluva na nábytok 0 € 22.10.2015 22.10.2015
DZ-19/15 SENIORKO, občianske združenie Zmluva o prenájme vozidla 0 € 22.10.2015 22.10.2015
DZ-20/15 Generali Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie AUTOMAX v zmluve 22.10.2015 22.10.2015
DZ-21/15 ACTA Pharma, s.r.o. Zmluva na dodávku zdravotníckeho zariadenia v zmluve 28.10.2015 29.10.2015
DZ-22/15 Margita Gajdošíková Darovacia zmluva 0 € 28.12.2015 29.12.2015
DZ-01/16 E & S, združ. FO, Ing. Precáková Edita, Ing. Ďuríček Slavomil Dodatok č.1 k obchodnej zmluve v dodatku 28.12.2015 29.12.2015
DZ-02/16 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o zabezpečení vybraných činností z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v zmluve 01.02.2016 02.02.2016
DZ-03/16 IReSoft, s.r.o. Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve v dodatku 01.02.2016 02.02.2016
DZ-04/16 Práčovňa Jamajka, Dagmar Kondrakiewiczová Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 7.3.2016 8.3.2016
DZ-05/16 GemerAudit, spol. s r.o. Zmluva o preverení 480 € 24.3.2016 25.3.2016
DZ-06/16 KUBICOMP, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 19.04.2016 14.04.2016
DZ-07/16 TOPNAD TRADE, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 22.04.2016 18.04.2016
DZ-08/16 LODRIM, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 28.04.2016 01.05.2016
DZ-09/16 ĽUBICA Rámcová kúpna zmluva v zmluve 26.05.2016 19.05.2016
DZ-10/16 JUMICOL, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 30.05.2016 27.05.2016
DZ-11/16 SERVIS Gastro, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 29.07.2016 01.08.2016
DZ-12/16 SPP, a.s. Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu v zmluve 03.10.2016 01.11.2016
DZ-13/16 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o poskytovaní vykonávania úloh pracovno zdravotnej služby v zmluve 02.11.2016 31.10.2016
DZ-14/16 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 14.12.2016 13.12.2016
DZ-15/16 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 14.12.2016 13.12.2016
DZ-16/16 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 14.12.2016 13.12.2016
DZ-17/16 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v zmluve 14.12.2016 13.12.2016
DZ-18/16 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o pôžičke v zmluve 14.12.2016 13.12.2016
DZ-19/16 O2 Slovakia, s.r.o. Zmluva o pôžičke v zmluve 14.12.2016 13.12.2016
DZ-20/16 SENIORKO - Občianske združenie Darovacia zmluva 0 € 14.12.2016 14.12.2016
DZ-01/17 Práčovňa JAMAJKA, Dagmar Kondrakiewiczová Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 27.02.2016 v zmluve 20.01.2017 19.01.2017
DZ-02/17 DF Družstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu v zmluve 23.01.2017 01.01.2017
DZ-03/17 MARTICO, s.r.o. Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb v cenníku 02.02.2017 02.02.2017
DZ-04/17 SSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v cenníku 15.02.2017 01.02.2017
DZ-05/17 ELASTIK-M, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 20.02.2017 01.03.2017
DZ-06/17 E & S, združ. FO, Ing. Precáková Edita, Ing. Ďuríček Slavomil Dodatok č. 2, k obchodnej zmluve zo dňa 21.01.2014 v zmluve 28.02.2017 28.02.2017
DZ-07/17 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 0 € 16.05.2017 16.05.2017
DZ-08/17 KUBICOMP, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 16.05.2017 15.05.2017
DZ-09/17 PAPERA, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (kancelárske potreby) v zmluve 22.05.2017 22.05.2017
DZ-10/17 JUMICOL, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (čistiace prostriedky) v zmluve 01.06.2017 01.06.2017
DZ-11/17 GemerAudit, spol. s.r.o. Zmluva o preverení 480 € 01.06.2017 05.05.2017
DZ-12/17 Ľubica Podolcová - ĽUBICA Rámcová kúpna zmluva (OOPP) v zmluve 12.06.2017 06.06.2017
DZ-13/17 SERVIS gastro, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 31.07.2017 01.08.2017
DZ-14/17 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní vykonávania úloh pracovno-zdravotnej služby z 31.10.2016 v zmluve 31.07.2017 31.07.2017
DZ-15/17 GAYA, s.r.o. Zmluva č. GAYA/2140099 .2 (dodatok č.1 k zmluve zmluve o poskytovaní služieb v sieti internet) v zmluve 02.09.2017 01.09.2017
DZ-16/17 SPP, a.s. Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu v zmluve 05.10.2017 01.11.2017
DZ-01/18 Územný spolok SČK, Martin Zmluva o zabezpečovaní odbornej praxe 0 € 24.01.2018 17.01.2018
DZ-02/18 ELASTIK-M, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 28.02.2018 01.03.2018
DZ-03/18 Územný spolok SČK, Martin Zmluva o zabezpečovaní odbornej praxe 0 € 22.03.2018 23.03.2018
DZ-04/18 Zdravotka - PZS, s.r.o. Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu v cenníku 17.04.2018 01.05.2018
DZ-05/18 KUBICOMP, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 17.05.2018 16.05.2018
DZ-06/18 TOPNAD Trade, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 25.05.2018 24.05.2018
DZ-07/18 IReSoft, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov 0 € 25.05.2018 24.05.2018
DZ-08/18 SUBAKO SK s.r.o. Mandátna zmluva 200 € 01.06.2018 01.06.2018
DZ-09/18 JUMICOL, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (čistiace prostriedky) v zmluve 21.06.2018 12.06.2018
DZ-10/18 JUDr. Mario Buksa, právne služby, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb v zmluve 21.06.2018 21.06.2018
DZ-11/18 ĽUBICA, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 26.06.2018 21.06.2018
DZ-12/18 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva č. ZO/2018A17935-1 (o výkone zodpovednej osoby) v zmluve 13.07.2018 13.07.2018
DZ-13/18 SERVIS gastro s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 02.08.2018 01.08.2018
DZ-14/18 Územný spolok SČK, Martin Zmluva o zabezpečovaní odbornej praxe 0 € 24.08.2018 23.08.2018
DZ-15/18 E & S, združ. FO, Ing. Precáková Edita, Ing. Ďuríček Slavomil Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely 0 € 12.09.2018 12.09.2018
DZ-16/18 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO) 0 € 12.09.2018 12.09.2018
DZ-17/18 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) 0 € 12.09.2018 12.09.2018
DZ-18/18 POBOZ - Ing. Lenka Turčanová Bekerová Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení činností z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi 120 € 14.09.2018 14.09.2018
DZ-19/18 SUBAKO SK s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účel účtovníctva 0 € 12.09.2018 12.09.2018
DZ-20/18 GemerAudit, spol. s.r.o. Zmluva o preverení 600 € 26.10.2018 26.10.2018
DZ-21/18 SENIORKO - Občianske združenie Darovacia zmluva č. 1/2018 0 € 01.11.2018 01.11.2018
DZ-22/18 SENIORKO - Občianske združenie Darovacia zmluva č. 2/2018 0 € 03.12.2018 03.12.2018
DZ-23/18 O2 Slovakia, s. r. o. Kúpna zmluva č. 2381287568 v zmluve 13.12.2018 13.12.2018
DZ-24/18 O2 Slovakia, s. r. o. Kúpna zmluva č. 2381287553 v zmluve 13.12.2018 13.12.2018
DZ-25/18 O2 Slovakia, s. r. o. Kúpna zmluva č. 2381287561 v zmluve 13.12.2018 13.12.2018
DZ-26/18 KPK spol., s.r.o. Darovacia zmluva 0 € 28.12.2018 28.12.2018
DZ-01/19 MARTICO, s.r.o. Dodatok/zmena služieb k zmluve č. 118978 v zmluve 20.02.2019 01.03.2019
DZ-02/19 ELASTIK-M, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 26.02.2019 01.03.2019
DZ-03/19 GFP, s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácií v zmluve 21.05.2019 17.05.2019
DZ-04/19 PAPERA, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (kancelárske potreby) v cenníku 12.06.2019 10.06.2019
DZ-05/19 zdravotka-PZS, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) 0 € 12.06.2019 28.05.2019
DZ-06/19 Z+M servis, a.s. Rámcová kúpna zmluva (tonery) v cenníku 12.06.2019 05.06.2019
DZ-07/19 JUMICOL, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (čistiace a dezinfekčné prostriedky) v cenníku 01.07.2019 01.07.2019
DZ-08/19 osobnyudaj.sk, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2018A17935-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby v zmluve 11.07.2019 12.07.2019
DZ-09/19 GOLDO, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 31.07.2019 01.08.2019
DZ-10/19 SPP, a.s. Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu v zmluve 03.09.2019 01.11.2019
DZ-11/19 Ing. Anton FEDOR - FEDOREX Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v zmluve 10.12.2019 10.12.2019
DZ-12/19 SENIORKO - o.z. Darovacia zmluva v zmluve 16.12.2019 16.12.2019
DZ-13/19 Dušan Grozman Darovacia zmluva v zmluve 17.12.2019 17.12.2019
DZ-14/19 Ing. Marek veverica Darovacia zmluva v zmluve 18.12.2019 18.12.2019
DZ-15/19 Ing. Tibor Ščúr Darovacia zmluva v zmluve 19.12.2019 19.12.2019
DZ-01/20 SSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v cenníku 01.01.2020 01.01.2020
DZ-02/20 ELASTIK-M, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 28.02.2020 28.02.2020
DZ-03/20 PAPERA, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (kancelárske potreby) v cenníku 29.06.2020 29.06.2020
DZ-04/20 KUBICOMP, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (tonery) v cenníku 29.06.2020 29.06.2020
DZ-05/20 JUMICOL, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (čistiace a dezinfekčné prostriedky) v cenníku 27.07.2020 27.07.2020
DZ-06/20 GOLDO, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 31.07.2020 01.08.2020
DZ-07/20 OTIS Výťahy, s.r.o. Dodatok k zmluve č. P6462 v zmluve 27.08.2020 01.09.2020
DZ-08/20 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Darovacia zmluva č. 5/2020 200€ 09.12.2020 09.12.2020
DZ-09/20 DF Družstvo, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu zo dňa 25.04.2014 0€ 18.12.2020 18.12.2020
DZ-10/20 GOLDO, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve č. DZ-06/20 o poskytovaní stravovania 0€ 30.12.2020 01.01.2020
DZ-11/20 SENIORKO, o.z. Darovacia zmluva 0€ 30.12.2020 30.12.2020
DZ-12/20 #KtoPomôžeSlovensku Darovacia zmluva 0€ 30.12.2020 30.12.2020
DZ-13/20 Nadácia SPP Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 203/2020 450€ 05.01.2021 05.01.2021
DZ-01/21

O2 Slovakia, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0€ 05.02.2021

05.02.2021

DZ-02/21 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva 300€ 05.02.2021 05.02.2021
DZ-03/21 MARTICO, s.r.o. Dodatok/zmena služieb k zmluve č. 118978 v splátkovom kalendári 25.02.2021 25.02.2021
DZ-04/21 ELASTIK-M, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v zmluve 26.02.2021 01.03.2021
DZ-05/21 MPSVaR SR Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 428/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 3 240€ 22.03.2021 22.03.2021
DZ-06/21 MPSVaR SR Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 428/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 2 425€ 27.03.2021 27.03.2021
DZ-07/21 Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s. Darovací smlouva v zmluve 01.04.2021 01.04.2021
DZ-08/21 OTIS Výťahy, s.r.o. Dodatok k zmluve č. P6462 v zmluve 25.06.2021 25.06.2021
DZ-09/21 PAPERA s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 30.06.2021 30.06.2021
DZ-10/21 KUBICOMP, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva v zmluve 01.07.2021 01.07.2021
DZ-11/21 GOLDO, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 30.07.2021 01.08.2021
DZ-12/21 JUMICOL, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva (čistiace a dezinfekčné prostriedky) v zmluve 02.08.2021 02.08.2021
DZ-13/21 Stredoslovenská energetika, a.s., Zmluva o združenej dodávke plynu v cenníku 18.10.2021 18.10.2021
DZ-14/21 GOLDO, s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania v zmluve 31.12.2021 31.12.2021
DZ-15/21 SENIORKO, o.z. Darovacia zmluva 0€ 31.12.2021 31.12.2021
DZ-01/22 Ing. Anton FEDOR - FEDOREX Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v zmluve 10.01.2022 10.01.2022
DZ-02/22 PROFMO s.r.o. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (pranie) v zmluve 31.01.2022 01.02.2022

Zmluvy po 01.04.2022 sa zverejňujú v centrálnom registri zmlúv SR na stránke https://crz.gov.sk/ (po kliknutí na odkaz opustíte stránku www.seniorvrutky.sk a prejdete na stránku https://crz.gov.sk/)