Nachádzate sa tu

Objednávky 2021

Kniha objednávok 2021

 

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ: názov, IČO, adresa Popis plnenia Suma objednávky spolu Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) Prepojenie na doklad Dátum zverejnenia
1/2021 13.01.2021 ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin kontrola PHP a has. Prístrojov 57,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.01.2021
2/2021 13.02.2021 NeoTec Martin s.r.o., IČO: 31595375, Brezová 13, 036 01 Martin oprava šijacieho stroja 67,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.02.2021
3/2021 13.02.2021 PROEKO – Inštitút vzdelávania, s.r.o., IČO: 50685406, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 78,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.02.2021
4/2021 25.02.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 394,85 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 25.02.2021
5/2021 25.02.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina jednorázové rukavice 31,50 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 25.02.2021
6/2021 25.02.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina jednorázové rukavice 495,36 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 25.02.2021
7/2021 09.03.2021 HUMMIS, spol. s.r.o., IČO: 36616923, Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie germicídny žiarič 698,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
8/2021 09.03.2021 Igor Lamoš, IČO: 46304908, Slovany 111, 03843 Slovany oprava umývačky riadu 86,28 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
9/2021 09.03.2021 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina oprava plynového kotla 96,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
10/2021 09.03.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o., IČO: 37954521, Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica kalibrácia 121,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
11/2021 09.03.2021 Mgr.Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451, Dr.Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica vzdelávanie zamestnancov 160,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
12/2021 12.03.2021 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky deratizácia 36,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   12.03.2021
13/2021 15.03.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina jednorázové rukavice- dotácia Min.SR 1 765,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   15.03.2021
14/2021 15.03.2021 GemerAudit, spol. s.r.o., IČO: 31681301, Šafárikova 65, 048 01 Rožňava Preverenie IÚZ 2020 600,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-20/18 15.03.2021
15/2021 31.03.2021 Mgr.Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451, Dr.Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica vzdelávacie aktivity 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   31.03.2021
16/2021 16.04.2021 MONT ELEKTRO SERVIS s.r.o.,IČO:50029606,Priehradka 20,036 01 Martin oprava pračky Elektrolux 69,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.04.2021
17/2021 16.04.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 405,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 16.04.2021
18/2021 03.05.2021 Mgr.Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451, Dr.Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica vzdelávacie aktivity 20,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.05.2021
19/2021 07.05.2021 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,IČO:42170460,Čachtická 17,73106 Bratislava webinár 30,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.05.2021
20/2021 07.05.2021 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto OOPP 710,71 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.05.2021
21/2021 21.05.2021 HUMMIS, spol. s.r.o., IČO: 36616923, Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie germicídny žiarič 719,91 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   21.05.2021
22/2021 28.05.2021 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica kancelárske potreby 363,03.€ Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-03/20 28.05.2021
23/2021 28.05.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 341,84 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 28.05.2021
24/2021 28.05.2021 Jozef Varinský – Varinský, IČO: 34490175, Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové žalúzie 36,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   28.05.2021
25/2021 28.05.2021 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin čistenie komínov 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   28.05.2021
26/2021 31.05.2021 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky dezinsekcia 120,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   31.05.2021
27/2021 25.07.2021 KONE, s.r.o., IČO: 31359884, Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava Výmena tlačítka 200,22 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-1/14 25.07.2021
28/2021 09.07.2021 Marián Gábel, IČO: 41811291, Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec oprava auta 146,30 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.07.2021
29/2021 21.07.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 410,17 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 21.07.2021
30/2021 22.07.2021 KONE, s.r.o., IČO: 31359884, Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava oprava výťahu 37,44 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-1/14 22.07.2021
31/2021 13.08.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 598,26 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 13.08.2021
32/2021 13.08.2021 Stretoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina vyúčtovanie 3,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-04/17 13.08.2021
33/2021 03.09.2021 TATRA AKADÉMIA o.z.IČO:42142946 ,S.Chalupku 16,971 01 Prievidza školenie 160,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.09.2021
34/2021 03.09.2021 TATRA AKADÉMIA o.z.IČO:42142946 ,S.Chalupku 16,971 01 Prievidza školenie 160,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.09.2021
35/2021 17.09.2021 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky deratizácia II.polrok 36,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   17.09.2021
36/2021 17.09.2021 GAYA, s.r.o., IČO: 36430307, Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin výmena settopboxu 79,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-18/14 17.09.2021
37/2021 17.09.2021 Mgr.Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451, Dr.Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica vzdelávacie aktivity 80,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   17.09.2021
38/2021 20.09.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 153,24 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 18.09.2021
39/2021 05.10.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 331,86 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 05.10.2021
40/2021 22.10.2021 Igor Lamoš, IČO: 46304908, Slovany 111, 03843 Slovany Oprava umývačky 193,09 Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   22.10.2021
41/2021 22.10.2021 GAYA, s.r.o., IČO: 36430307, Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin servisné práce 20,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-18/14 22.10.2021
42/2021 11.11.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 399,72 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 11.11.2021
43/2021 11.11.2021 SLOVCARE s.r.o., IČO: 46520261, Sladovnícka 5/2554, 917 07 Trnava Inkopodložka 674,02 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.11.2021
44/2021 22.11.2021 A2B, s.r.o., IČO: 36010057, Horská 1, 010 03 Žilina – Považský Chlmec profilaktická prehliadka 297,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ15/15 22.11.2021
45/2021 22.11.2021 GASTROLUX, s.r.o., IČO: 36413186, Bytčická 2, 010 01 Žilina varič,servis 191,04 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   22.11.2021
46/2021 23.11.2021 LB BOHEMIA, spol. s.r.o., IČO: 36257915, Drevená 888, 924 01 Galanta el. polohovateľné postele s príslušenstvom 6 899,93 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   23.11.2021
47/2021 26.11.2021 Igor Vlk,IČO:33974233, Na papiereň317/39,97244 Kamenec pod Vtáčnikom plášť chirurgický 87,30 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   26.11.2021
48/2021 26.11.2021 SLOVCARE s.r.o., IČO: 46520261, Sladovnícka 5/2554, 917 07 Trnava kreslá GAVOTA 4 981,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   26.11.2021