Nachádzate sa tu

Objednávky 2021

Kniha objednávok 2021

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ: názov, IČO, adresa Popis plnenia Suma objednávky spolu Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) Prepojenie na doklad Dátum zverejnenia
1/2021 13.01.2021 ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin kontrola PHP a has. Prístrojov 57,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.01.2021
2/2021 13.02.2021 NeoTec Martin s.r.o., IČO: 31595375, Brezová 13, 036 01 Martin oprava šijacieho stroja 67,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.02.2021
3/2021 13.02.2021 PROEKO – Inštitút vzdelávania, s.r.o., IČO: 50685406, Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 78,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.02.2021
4/2021 25.02.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez. Prostriedky 394,85 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 25.02.2021
5/2021 25.02.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina jednorázové rukavice 31,50 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 25.02.2021
6/2021 25.02.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina jednorázové rukavice 495,36 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-5/20 25.02.2021
7/2021 09.03.2021 HUMMIS, spol. s.r.o., IČO: 36616923, Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie germicídny žiarič 698,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
8/2021 09.03.2021 Igor Lamoš, IČO: 46304908, Slovany 111, 03843 Slovany oprava umývačky riadu 86,28 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
9/2021 09.03.2021 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina oprava plynového kotla 96,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
10/2021 09.03.2021 Slovenská legálna metrológia, n.o., IČO: 37954521, Hviezdoslavova 1124/31, 97401 Banská Bystrica kalibrácia 121,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
11/2021 09.03.2021 Mgr.Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451, Dr.Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica vzdelávanie zamestnancov 160,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.03.2021
12/2021 12.03.2021 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky deratizácia 36,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   12.03.2021
13/2021 15.03.2021 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina jednorázové rukavice- dotácia Min.SR 1 765,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   15.03.2021
14/2021 15.03.2021 GemerAudit, spol. s.r.o., IČO: 31681301, Šafárikova 65, 048 01 Rožňava Preverenie IÚZ 2020 600,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-20/18 15.03.2021
15/2021 31.03.2021 Mgr.Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451, Dr.Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica vzdelávacie aktivity 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   31.03.2021