Výberové konanie na pozíciu hlavnej sestry

Oznámenie výberového konania

na obsadenie voľného pracovného miesta podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003

Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok výberového konania na pozíciu hlavnej sestry v zariadení sociálnych služieb

 

SENIOR -Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky,

ul. Mierova 2145/10, 038 61 Vrútky

Číslo výberového konania: 1/2021

Vitajte

Vitajte na stránke SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky