Nachádzate sa tu

2018

Výška EON podľa druhu zariadenia za r. 2018 na 1 klienta / mesiac  
ZPS ŠZ DSS Priemerná EON
861,40 938,20 950,51 885,66

 

 

 

Tabuľky EON pre jednotlivé druhy zariadení za rok 2018:

ZPS

DSS

ŠZ