Nachádzate sa tu

Objednávky 2017

Kniha objednávok 2017 

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ: názov, IČO, adresa Popis plnenia Suma objednávky spolu Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) Prepojenie na doklad Dátum zverejnenia
01/2017 05.01.2017 ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin Kontrola zariadení a php 57,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.01.2017
02/2017 05.01.2017 MARTICO, s.r.o., IČO: 31559051, Východná 14, 036 01 Martin Zriadenie prípojky 43,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.01.2017
03/2017 25.01.2017 Asociácia správcov registratúry, IČO: 37922190, M.R. Štefánika 310, 97271 Nováky Seminár 78,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   25.01.2017
04/2017 11.01.2017 MARTICO, s.r.o., IČO: 31559051, Východná 14, 036 01 Martin Aktivácia služby funny 15,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.01.2017
05/2017 30.01.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 466,04 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/16 30.01.2017
06/2017 01.02.2017 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., IČO: 35730129, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Online knižnica 266,99 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.02.2017
07/2017 20.02.2017 TOPNAD Trade, s.r.o., IČO: 46563474, Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany Kancelárske potreby 102,27 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-07/16 20.02.2017
08/2017 20.02.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 127,34 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/16 20.02.2017
09/2017 28.02.2017 A2B, s.r.o., IČO: 36010057, Horská 1, 010 03 Žilina – Považský Chlmec Skúška kompatibility UPS výťahu 281,76 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-15/15 28.02.2017
10/2017 06.03.2017 APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o., IČO: 44835663, Folkušová 52, 038 42 Folkušová Odstránenie závad z revízie el. Inštalácie 218,76 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.03.2017
11/2017 16.03.2017 IRESOFT s.r.o., IČO: 26297850, Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno Školenie 96,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.03.2017
12/2017 16.03.2017 Ivan Janiga UNI GLASS, IČO: 33577960, Kollárova 73/10450, 03601 Martin Izolačné dvojsklo – výroba a montáž 161,92 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.03.2017
13/2017 20.03.2017 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky Rozšírenie kamerového systému – exteriér 957,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.03.2017
14/2017 27.03.2017 Ľubica Podolcová ĽUBICA, IČO: 22649778, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava Prostriedky OOPP 607,30 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/16 27.03.2017
15/2017 27.03.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 58,56 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/16 27.03.2017
16/2017 03.04.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 389,28 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/16 03.04.2017
17/2017 20.04.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 88,68 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/16 20.04.2017
18/2017 11.05.2017 STORAGE, s.r.o., IČO: 45965064, Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IBC Kontajner 163,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.05.2017
19/2017 11.05.2017 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky Dezinsekcia proti mravcom 66,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.05.2017
20/2017 20.05.2017 A.M.I.S., s.r.o., IČO: 31591361, Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza Odstránenie poruchy EPS 66,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.05.2017
21/2017 20.05.2017 JUDr. Tomáš Zboja, advokát, IČO: 42072905, Kuzmányho 4, 036 01 Martin Právne služby 450,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.05.2017
22/2017 29.05.2017 Rastislav Mikoláš KANÁL – servis Martin, IČO: 37136992, Dolná Kružná 12636/28, 038 61 Vrútky Vysokotlaké čistenie kan. Potrubia – havária 130,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   29.05.2017
23/2017 29.05.2017 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 70,06 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/17 29.05.2017
24/2017 29.05.2017 GemerAudit, spol. s.r.o., IČO: 31681301, Šafárikova 65, 048 01 Rožňava Preverenie účtovnej závierky 2016 480,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-11/17 29.05.2017
25/2017 01.06.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 405,89 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 01.06.2017
26/2017 01.06.2017 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin Kontrola a čistenie komína 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.06.2017
27/2017 28.06.2017 OTIDEA s.r.o., IČO: 47139200, Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Školenie VO Žilina 204,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   28.06.2017
28/2017 07.07.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 109,52 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 07.07.2017
29/2017 16.07.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 132,07 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 16.07.2017
30/2017 16.07.2017 KONE, s.r.o., IČO: 31359884, Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava Odborná skúška výťahu 249,86 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-01/14 16.07.2017
31/2017 03.08.2017 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin Tonery 80,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-08/17 03.08.2017
32/2017 11.08.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 58,56 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 11.08.2017
33/2017 11.08.2017 FRANCESCA CREATION, s.r.o., IČO: 36385867, Robotnícka 29, 036 01 Martin Xerografické a viazacie práce 36,72 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.08.2017
34/2017 08.09.2017 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 78,07 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/17 08.09.2017
35/2017 14.09.2017 GastroCorp s.r.o., IČO: 47078049, Zvolenská 17/42, 010 08 Žilina Gastro nádoby do konvektomatu 64,06 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.09.2017
36/2017 14.09.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 407,22 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 14.09.2017
37/2017 28.09.2017 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 29,15 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/17 28.09.2017
38/2017 30.09.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 201,79 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 30.09.2017
39/2017 02.10.2017 Ľubica Podolcová ĽUBICA, IČO: 22649778, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava Prostriedky OOPP 370,26 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/17 02.10.2017
40/2017 02.10.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 95,72 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 02.10.2017
41/2017 02.10.2017 LODRIM, s.r.o., IČO: 44848587, Sv. Cyrila a Metoda 3418/9, 038 61 Vrúky Farby a materiál na údržbu zariadenia 147,65 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   02.10.2017
42/2017 20.10.2017 Jozef Varinský – Varinský, IČO: 34490175, Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové Hliníkové rolety – jedáleň 220,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.10.2017
43/2017 01.11.2017 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, IČO: 30812682, Františkánska 439/2, 81101 Bratislava – Staré Mesto Seminár 35,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.11.2017
44/2017 22.11.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 113,15 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 22.11.2017
45/2017 30.11.2017 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin Kontrola a čistenie komína 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   30.11.2017
46/2017 30.11.2017 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky Servisná prehliadka kamerového systému 156,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   30.11.2017
47/2017 30.11.2017 KONE, s.r.o., IČO: 31359884, Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava Čistenie šachty výťahu 99,48 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-01/14 30.11.2017
48/2017 04.12.2017 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 162,59 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/17 04.12.2017
49/2017 01.12.2017 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 324,96 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 01.12.2017
50/2017 01.12.2017 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky Rozšírenie kamerového systému 1 058,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.12.2017
51/2017 07.12.2017 HUMMIS, spol. s.r.o., IČO: 36616923, Dolné Srnie 475, 916 41 Dolné Srnie Germicídny žiarič 771,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.12.2017
52/2017 07.12.2017 ACTA Pharma, s.r.o., IČO: 47725303, Martinská 3072/3, 038 61 Vrútky Elektrické polohovateľné postele 1 954,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.12.2017
53/2017 07.12.2017 APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o., IČO: 44835663, Folkušová 52, 038 42 Folkušová Revízia el. Inštalácie a zariadení 671,46 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.12.2017