Nachádzate sa tu

Objednávky 2018

 Kniha objednávok 2018

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ: názov, IČO, adresa Popis plnenia Suma objednávky spolu Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) Prepojenie na doklad Dátum zverejnenia
1/2018 04.01.2018 EDUCO – CONSULT, s.r.o., IČO: 36663484, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina Odborný seminár 135,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   04.01.2018
2/2018 08.01.2018 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, IČO: 51216477, Bernolákova 386/4, 90851 Holíč Akreditovaný kurz 235,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   08.01.2018
3/2018 08.01.2018 ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin Kontrola zariadení a servis PHP 174,56 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   08.01.2018
4/2018 08.01.2018 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., IČO: 35730129, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Online knižnica 274,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   08.01.2018
5/2018 16.01.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 420,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 16.01.2018
6/2018 16.01.2018 Marián Gábel, IČO: 41811291, Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec Oprava vozidla 219,26 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.01.2018
7/2018 18.01.2018 PORUCHOVÁ SLUŽBA, s.r.o., IČO: 44154445, Valča 270, 038 35 Valča Prečistenie kanalizácie – havarijný stav 100,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   18.01.2018
8/2018 18.01.2018 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36672084, Kuzmányho 25, 036 08 Martin Vyčistenie lapača tukov 59,90 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   18.01.2018
9/2018 21.02.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 101,58 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 21.02.2018
10/2018 21.02.2018 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 82,10 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/17 21.02.2018
11/2018 28.02.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 78,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 28.02.2018
12/2018 14.03.2018 Igor Lamoš, IČO: 46304908, Slovany 111, 03843 Slovany Oprava umývačky riadu 244,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.03.2018
13/2018 14.03.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 568,52 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.03.2018
14/2018 16.03.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 361,88 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.03.2018
15/2018 16.03.2018 SERVIS gastro, s.r.o., IČO: 44549971, Hlavná 2025, 038 52 Sučany Veľkonočné balíčky pre klientov 148,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   16.03.2018
16/2018 16.03.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 168,82 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 16.03.2018
17/2018 02.04.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 279,78 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 02.04.2018
18/2018 05.04.2018 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 154,57 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/17 05.04.2018
19/2018 13.04.2018 A2B, s.r.o., IČO: 36010057, Horská 1, 010 03 Žilina – Považský Chlmec Profylaktická prehliadka UPS 284,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-15/15 13.04.2018
20/2018 17.04.2018 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o., IČO: 50341286, Kráľovohoľská 11, 97411 Banská Bystrica Seminár 70,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   17.04.2018
21/2018 02.05.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 145,82 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 02.05.2018
22/2018 08.05.2018 Vladimír Roľko – VOKUROL, IČO: 41809777, Hviezdoslavova 109/8, 03851 Turčianska Štiavnička Oprava vodovodného potrubia 78,96 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   08.05.2018
23/2018 08.05.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 199,39 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   08.05.2018
24/2018 10.05.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 185,14 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 10.05.2018
25/2018 10.05.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 141,29 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   10.05.2018
26/2018 18.05.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 44,98 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/17 18.05.2018
27/2018 30.05.2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., IČO: 31592503, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Odborný seminár 144,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   30.05.2018
28/2018 30.05.2018 GemerAudit, spol. s.r.o., IČO: 31681301, Šafárikova 65, 048 01 Rožňava Preverenie účtovnej závierky 2017 480,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-11/17 30.05.2018
29/2018 01.06.2018 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin Kontrola a čistenie komína a dymovodu 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.06.2018
30/2018 04.06.2018 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin Tonery 193,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/18 04.06.2018
31/2018 13.06.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 276,06 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 13.06.2018
32/2018 21.06.2018 JUDr. Mario Buksa, právne služby, s.r.o., IČO: 36862819, Ul. Červenej Armády 1, 036 01 Martin Právne služby 649,99 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/18 21.06.2018
33/2018 05.07.2018 Marián Gábel, IČO: 41811291, Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec Oprava vozidla 158,50 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.07.2018
34/2018 05.07.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 278,30 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.07.2018
35/2018 07.07.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 139,44 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.07.2018
36/2018 07.07.2018 TOPNAD Trade, s.r.o., IČO: 46563474, Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany Kancelárske potreby 139,76 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-06/18 07.07.2018
37/2018 10.07.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 254,89 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   10.07.2018
38/2018 13.07.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 238,10 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   13.07.2018
39/2018 31.07.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 324,47 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 31.07.2018
40/2018 27.08.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 396,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 27.08.2018
41/2018 03.09.2018 TOPNAD Trade, s.r.o., IČO: 46563474, Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany Kancelárske potreby 143,34 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-06/18 03.09.2018
42/2018 03.09.2018 LODRIM, s.r.o., IČO: 44848587, Sv. Cyrila a Metoda 3418/9, 038 61 Vrúky Farby a materiál na maľovanie 721,05 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.09.2018
43/2018 07.09.2018 TOPNAD Trade, s.r.o., IČO: 46563474, Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany Kancelárske potreby 67,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-06/18 07.09.2018
44/2018 07.09.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 580,91 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 07.09.2018
45/2018 03.10.2018 TOP PARTNER Slovakia s.r.o., IČO: 51781131, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – Rača Repasované elektrické polohovateľné postele s príslušenstvom 2 495,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.10.2018
46/2018 05.10.2018 KONE, s.r.o., IČO: 31359884, Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava Oprava tlačidla výťahu 125,09 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-01/14 05.10.2018
47/2018 09.10.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 191,16 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 09.10.2018
48/2018 19.10.2018 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., IČO: 35730129, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Online knižnica 250,17 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   19.10.2018
49/2018 01.11.2018 A.M.I.S., s.r.o., IČO: 31591361, Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza Revízia EPS 422,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.11.2018
50/2018 01.11.2018 VOSKO, s.r.o., IČO: 46619755, Oremlaz 435/40, 976 620 Brusno Školenie 90,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   01.11.2018
51/2018 13.11.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 677,66 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 13.11.2018
52/2018 13.11.2018 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin Tonery 110,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-05/18 13.11.2018
53/2018 13.11.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 92,52 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 13.11.2018
54/2018 14.11.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 84,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 14.11.2018
55/2018 05.12.2018 UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava Darčekové poukážky (sociálny fond) 742,50 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2018
56/2018 05.12.2018 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin Kontrola a čistenie komína a dymovodu 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2018
57/2018 05.12.2018 APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o., IČO: 44835663, Folkušová 52, 038 42 Folkušová Revízia el.inštalácie a zariadení 784,21 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2018
58/2018 05.12.2018 Peter Sozanský – ENERGO SERVIS SOZANSKÝ, IČO: 43821952, Martinská 1620/12, 01008 Žilina Odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení, servis 698,11 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   05.12.2018
59/2018 06.12.2018 ĽUBICA, s.r.o., IČO: 50982516, Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto Prostriedky OOPP 324,07 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.12.2018
60/2018 06.12.2018 SERVIS gastro, s.r.o., IČO: 44549971, Hlavná 2025, 038 52 Sučany Vianočné balíčky pre klientov 304,95 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.12.2018
61/2018 06.12.2018 A J Produkty a.s., IČO: 36268518, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Kúpací vozík 250,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.12.2018
62/2018 06.12.2018 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky Rozšírenie kamerového systému 1 400,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.12.2018
63/2018 06.12.2018 NAC systems, spol. s.r.o., IČO: 36400611, Francúzskych partizánov 42, 038 61 Vrútky Servisná prehliadka kamerového systému 156,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   06.12.2018
64/2018 12.12.2018 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina Čistiace a dezinfekčné prostriedky 999,35 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-09/18 12.12.2018
65/2018 12.12.2018 Jozef Varinský – Varinský, IČO: 34490175, Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové Žalúzie a sieťky proti hmyzu 1 700,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   12.12.2018
66/2018 12.12.2018 TOPNAD Trade, s.r.o., IČO: 46563474, Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany Kancelárske potreby 424,35 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-06/18 12.12.2018
67/2018 12.12.2018 UNIZDRAV Prešov, s.r.o., IČO: 36515388, Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov Antidekubitné matrace s kompresorom 379,58 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   12.12.2018
68/2018 12.12.2018 Saradam s.r.o., IČO: 46707689, Staničná 7/A, 949 01 Nitra Zaisťovacie pásy 185,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   12.12.2018
69/2018 14.12.2018 Marián Gábel, IČO: 41811291, Pod Kanálom 390/390, 03861 Lipovec Oprava vozidla 332,87 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.12.2018
70/2018 14.12.2018 Jana Žideková REBORN, IČO: 40664651, F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin Bezpečnostné vložky 607,20 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.12.2018
71/2018 14.12.2018 Cardinal, s.r.o., IČO: 46216413, Kamenná 3, 010 01 Žilina Paraván zdravotnícky 352,40 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.12.2018