Nachádzate sa tu

2% z dane

Cieľom činnosti občianskeho združenia Seniorko je napĺňať všetky potreby prijímateľov sociálnych služieb, uspokojovať ich fyzické a duševné potreby najmä organizovaním rozmanitých podujatí v interiéri aj exteriéri zariadenia. Aktivity združenia sledujú naplnenie technických aj materiálnych potrieb zariadenia za účelom komfortného a predovšetkým bezpečného chodu zariadenia. Nemalá pozornosť je sústredená aj na zabezpečenie poradenskej činnosti a spoluprácu pri práci na projektoch z európskych fondov.

Zákon umožňuje každému darovať 2% dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciam a občianskym združeniam. Aj naše občianske združenie SENIORKO uvíta Vašu pomoc. Tento dar Vás nič nestojí a takto môžete aj Vy pomôcť skvalitniť život a prostredie prijímateľom sociálnych služieb v zariadení.
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na rozvoj zariadenia. V minulom roku sme poukázané prostriedky využili na zakúpenie oddychového záhradného domčeka a skrášlenie exteriéru zariadenia pre zvýšenie komfortu a fyzickej kondície prijímateľov sociálnych služieb. Tento rok máme v pláne prostriedky využiť na zabezpečenie ochranných pomôcok v momentálnej mimoriadnej situácií a dovybavenie interiéru zariadenia na zvýšenie bezpečnosti a komfortu prijímateľov sociálnych služieb.

Ak sa rozhodnete poukázať Vaše dane práve nám, sme Vám vopred vďační.

Údaje potrebné na poukázanie 2% nášmu občianskemu združeniu:
Obchodné meno/názov : SENIORKO
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42390788
Adresa/sídlo: Andreja Sládkoviča 2, 038 61 Vrútky

Ako na poukázanie 2% z dane:

Ak ste zamestnaný a máte príjmy len zo závislej činnosti:
- Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
- Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. (súbor pdf je editovateľný, to znamená, že ho môžete vyplniť priamo v počítači a vytlačiť).
- Do 30. apríla odošlite oba vyplnené formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (ste živnostník, máte príjmy aj z inej ako závislej činnosti):
- Vyplňte jedno z daňových priznaní:
   a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, naše údaje a nezabudnite sa podpísať.
   b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, naše údaje a nezabudnite sa podpísať.
   c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, naše údaje a nezabudnite sa podpísať.
- Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. marca. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)

 

Z 2% prijatých za minulé roky sa nám zatiaľ podarilo vybudovať napríklad aj takýto exteriér: