Nachádzate sa tu

Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovení § 7 ods.1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ: SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
Sídlo: Ul. Mierová 2145/10, 038 61 Vrútky
IČO: 42347670
DIČ: 2023832162
Štatutárny zástupca: Ing. Denisa Ďuríčeková - riaditeľka
e-mail: denisa.duricekova@vrutky.sk
Telefón: 0905 700 012
Fax:

 


 

Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2017

Plán VO na rok 2018

Plán VO na rok 2019

Plán VO na rok 2020

Plán VO na rok 2021

Plán VO na rok 2022

Plán VO na rok 2023

Zverejnenie zadávania zákazky

Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q.2016