Nachádzate sa tu

Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávateľa

SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovení § 7 ods.1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ: SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
Sídlo: Ul. Mierová 2145/10, 038 61 Vrútky
IČO: 42347670
DIČ: 2023832162
Štatutárny zástupca: Ing. Denisa Brašeňová - riaditeľka
e-mail: denisa.brasenova@vrutky.sk
Telefón: 0905 700 012
Fax:

 


 

Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2017

Plán VO na rok 2018

Plán VO na rok 2019

Plán VO na rok 2020

Zverejnenie zadávania zákazky

Oznámenia o výsledkoch verejných obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1.Q.2016