Nachádzate sa tu

O nás

Zariadenie SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky zahájilo svoju prevádzku v roku 2014 a jeho zriaďovateľom je Mesto Vrútky.
  Celková kapacita zariadenia je 58 lôžok, z toho zariadenie pre seniorov má kapacitu 40 miest v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a balkónom, kde sa poskytuje komplexná starostlivosť a domov sociálnych služieb má kapacitu 2 miest umiestnených tiež v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a balkónom s poskytovaním komplexnej starostlivosti, a špecializované zariadenie má celkovú kapacitu 16 miest umiestnených tiež v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením s poskytovaním komplexnej starostlivosti.
  Cieľom poskytovaných služieb je podpora samostatnosti a sebestačnosti klientov, zaistenie ich súkromia, na základe individuálnych potrieb klientov. Pre trávenie voľného času a vykonávanie záujmových činností je v zariadení knižnica, spoločenská miestnosť vybavená televízorom. Exteriér disponuje krásnou záhradou s oddychovými zónami. Relax či duchovnú podporu získate pri posedení pod storočnými lipami alebo pri kaplnke sv. Panny Márie. Príjemne sa klienti môžu poprechádzať po chodníku zdravia s posedením na lavičkách. Športoví nadšenci si môžu svoje sily porovnať pri petangu či ruských kolkoch.
  Naše zariadenie ponúka pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na profesionálnu pomoc iných. A preto toto zariadenie spájame s aspektom vystihujúcim jeho hlavné poslanie vyjadrené spojením:

„N Á Š   S E N I O R  -  N Á Š   P R I A T E Ľ“