Nachádzate sa tu

Objednávky 2022

Kniha objednávok 2022

 

Číslo objednávky Dátum vyhotovenia Dodávateľ: názov, IČO, adresa Popis plnenia Suma objednávky spolu Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) Prepojenie na doklad Dátum zverejnenia
1/2022 03.01.2022 OTIS Výťahy, s.r.o., IČO: 35683929, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto kniha kontrol 9,60 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-14/14 03.01.2022
2/2022 03.01.2022 ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin kontrola PHP 58,62 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   03.01.2022
3/2022 20.01.2022 Centrum MEMORY n.o., IČO: 31821791, Mlynarovičova 2571/21, 85103 Bratislava - Petržalka kurz 69,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   20.01.2022
4/2022 14.02.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 159,36 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 14.02.2022
5/2022 18.02.2022 AGENTÚRA VZDELÁVANIA-AgV s.r.o., IČO: 52768139, Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom Webinár 45,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   18.02.2022
6/2022 07.03.2022 ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava Návštevnícky plášť 48,78 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   07.03.2022
7/2022 10.03.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 347,94 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 10.03.2022
8/2022 10.03.2022 Ing. Anton Fedor FEDOREX, IČO: 11943629, Švermova 31, 03861 Vrútky Monitoring- deratizácia 48,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-1/22 10.03.2022
9/2022 14.03.2022 ELEgas, s.r.o., IČO: 52042642, Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina Výmena kotlového čerpadla 820,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.03.2022
10/2022 14.03.2022 LUMENET SK, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Žiarivky 31,32 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   14.03.2022
11/2022 01.04.2022 PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby 255,71 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-8/21 01.04.2022
12/2022 06.04.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 408,48 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 06.04.2022
13/2022 11.04.2022 GOLDO, s.r.o., IČO: 47551062, M. Dullu 4925/34, 036 08 Martin – Priekopa Prilepšenie stravy 232,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-14/22 11.04.2022
14/2022 19.04.2022 MERKURY SHOP s.r.o., IČO: 51231735, Duklianska 11,080 01 Prešov závesy kúpel.tyče 244,59 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   19.04.20222
15/2022 25.04.2022 pre Vás, s.r.o., IČO:53123727, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo jednorázové rukavice 22,66 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   25.04.2022
16/2022 28.04.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 270,54 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 28.04.2022
17/2022 09.05.2022 Jana Žideková REBORN, IČO: 40664651, F. Štefunku 4728/1, 03601 Martin viacbodové zamykanie 126,80 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   09.05.2022
18/2022 11.05.2022 pre Vás, s.r.o., IČO:53123727, Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo jednorázové rukavice 397,32 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   11.05.2022
19/2022 11.05.2022 KUBICOMP, s.r.o., IČO: 36369551, Mudroňova 45, 036 01 Martin tonery 385,92 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-10/21 11.05.2022
20/2022 24.05.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 157,98 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 24.05.2022
21/2022 24.05.2022 Miror, s.r.o., IČO: 47609826, Hurbanova 7, 036 01 Martin kontrola a čistenie komína 60,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   24.05.2022
22/2022 24.06.2022 Mgr. Katarína Chmurčiaková, IČO: 51853451,909 01 Skalica vzdelávacia aktivita 35,00 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby   24.06.2022
23/2022 23.06.2022 JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina čistiace a dez.prostriedky 238,38 € Miroslava Šereššová, referent pre majetok a platby DZ-12/21 23.06.2022